Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

foto maanddecember2014
... Vino ...
Foto van de maand december

Erkende-Rasvereniging FC web

Welkom op de website van de 
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden VIZSLA
De enige officieel door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied erkende, Nederlandse rasvereniging.