user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

We hebben de ALV-poll van 22 februari absoluut ter goeder trouw aan de leden verstuurd. Deze stap hebben we gedwongen door de Covid pandemie genomen, in het belang van de vereniging. We gingen er hierbij met onze kennis vanuit dat dit een goede manier was. 

We werden er echter door een lid op gewezen dat deze wijze van versturen fraudegevoelig was en dat hij inderdaad meerdere malen de poll had kunnen invullen vanaf verschillende IP adressen. Hiermee zou de uitslag beïnvloed kunnen worden.

Aangezien hierdoor inderdaad fraude werd gepleegd hebben we, na juridisch advies ingewonnen te hebben, het besluit genomen om deze poll ongeldig te verklaren. Dat neemt niet weg dat we er vanuit gaan dat het merendeel van de ingevulde polls toch de mening van de leden vertegenwoordigt en dat we deze mee zullen nemen in onze overwegingen om het een en ander opnieuw in stemming te brengen op de  komende ALV van 15 mei. Hierbij behoort het online houden van deze vergadering zeker nog tot de mogelijkheden. 

Het opnieuw versturen van een poll die dusdanig beveiligd is dat hij slechts 1 keer ingevuld kan worden, zou inhouden dat voor ieder lid een eigen link gemaakt moet worden die dan in een afzonderlijke mail verstuurd moet worden. Dit kost ontzettend veel tijd en energie en dat zou betekenen dat we wederom een beroep op de leden zouden moeten doen om de poll in te vullen. Dat heeft niet de voorkeur.

Het bestuur