user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

23-4-2021

Na wat opstartproblemen met  onze poll, kunnen we nu de uitkomst van de stemming delen. Maar liefst 273 leden hebben de poll ingevuld. Dat is op een ledentotaal van 745 afgerond een respons van 37%. Voor ons als bestuur een teken dat deze manier om zaken voor te leggen aan de leden een goede aanvulling is op de traditionele manieren. 

Ruben Groenendijk heeft als kandidaat voorzitter 249 (91,2 %) stemmen voor en 24 (8,8 %) tegen gekregen. Dus Ruben is met ingang van 19 april onze nieuwe voorzitter. Als 2e werden de leden gevraagd om wel of niet in te stemmen met Peter Verlouw als algemeen bestuurslid. 238 (87,2 %) leden hebben voor gestemd en 38 (12,8 %) leden hebben tegen gestemd. Dus ook Peter Verlouw is per 19 april gekozen als bestuurslid.

Het 3e punt was een inhoudelijk punt. We hadden dit graag eerst voor besproken in ons reguliere fokkersoverleg. Maar door Corona was dit niet mogelijk. En na 3 keer een fokgeschiktheidskeuring te organiseren op basis van de dispensatiemogelijkheid in ons fokreglement, werd het tijd om fokgeschikheidskeuringen structureel op te nemen in het fokreglement. Op de vraag of de leden in stemmen met het opnemen van fokgeschikheidskeuringen in het fokreglement hebben 323 (85 %) leden voor gestemd, en 41 (15 %) leden tegen gestemd. Dus ook dit voorstel is met een grote meerderheid aangenomen en nu van kracht.