user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

18 augustus 2021

Het bestuur heeft op de algemene ledenvergaderingen van 15 mei en 10 juni 2021 een aantal wijzigingsvoorstellen (deels op verzoek van de leden) van het verenigingsfokreglement (VFR) voorgelegd aan de leden. De leden hebben met meerderheid ingestemd met de wijzigingsvoorstellen, met uitzondering van artikel 2.8 Dubbeldekkingen "De Eigenaar van een teef mag zijn teef door één extra reu laten dekken. Op deze tweede reu zijn eveneens de fokregels 2.1 t/m 2.7 van toepassing". Een aantal van deze wijzigingsvoorstellen komen ook nog ter sprake op het geplande fokkersoverleg op 27 november a.s. Voor het nieuwe VFR, zie link.  De volgende wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen. 

Aanpassen artikel 3.3 VFR

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

Aanpassen artikel 4.2.2 VFR

ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie: voor de monitoring van mogelijke oogproblemen binnen het ras is het ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie vóór de dekking verplicht voor beide ouderdieren. Wanneer er bij een of meerdere onderdelen de uitslag ‘NIET VRIJ’ is gegeven, geldt dat bij het andere ouderdier een uitslag aanwezig moet zijn waarbij op geen enkel onderdeel de uitslag ‘NIET VRIJ’ gegeven is. Uitzondering hierop is een ‘NIET VRIJ’ bij het onderdeel MPP omdat MPP voor nu niet als erfelijk wordt gezien binnen ons ras. Eén onderzoek is voldoende ook als de geldigheidsduur van 1 jaar is verlopen, het onderzoek hoeft dus niet elk jaar herhaald te worden.

Aanpassen artikel 4.3.2 VFR

Epilepsie: ouderdieren die lijden aan primaire epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet. Directe nakomelingen en nestgenoten van lijders zijn uitgesloten van de fokkerij. Wanneer een reu of teef één of meer nakomelingen heeft die lijden aan epilepsie, wordt het betreffende dier uitgesloten voor de fokkerij.

Toevoegen artikel 9.5 VFR

Schorsingen: Conform art. 1.2 moeten de leden fokken volgens dit verenigingsfokreglement. Volgens artikel 9.4 moet elke geplande dekking vooraf getoetst worden door de werkgroep foktoetsing en – informatie. Van de leden mag worden verwacht dat zij zich van te voren hebben verdiept in de fokkerij, en voor eventuele vragen kunnen zij terecht bij de werkgroep foktoetsing en-informatie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het niet fokken conform de eisen van dit fokreglement en/of vooraf laten toetsen van een gelande dekking wordt gesanctioneerd met bij de eerste overtreding 1 jaar schorsing, de 2e overtreding 3 jaar schorsing en de 3e overtreding een royement. Tijdens de periode van schorsing is het lid uitgesloten van deelname aan de verenigingsactiviteiten

Op verzoek van een van de leden en in overleg met de Raad van Beheer is er een uitzondering gemaakt met betrekking tot het verplichte ECVO-onderzoek.

Inzet buitenlandse dekreuen 4.1.1 VFR

Indien een land een afwijkend onderzoeksprotocol hanteert, is het bij uitzondering toegestaan, het onderzoeksprotocol van dat betreffende land te volgen. 

 

Privacyverklaring