user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Onze vereniging houdt op zaterdag 23 oktober a.s. om 13.00 uur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV). Het doel van de vergadering is om weer de beschikking te krijgen over een voltallig bestuur, nadat Ruben Groenendijk en Joke Nijhuis onlangs de functie van respectievelijk voorzitter en secretaris tussentijds hebben neergelegd.

De agenda van de BALV ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Bestuursverkiezing: wij stellen voor om Wim van Vierssen te verkiezen tot voorzitter en Nicole Slagmolen en Michael Pallesen tot bestuurslid. Nicole wil de taak van secretaris op zich nemen en Michael wil de commissie Veldwerk aansturen. 
3. Rondvraag
4. Sluiting

Locatie
Zalencentrum Nieuw Salem
De Lei 86
3971 CA Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie is per mail naar onze leden verstuurd.

We hopen je op 23 oktober in Driebergen-Rijsenburg te mogen verwelkomen. Graag tot dan!