user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij. 

De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Informatie voor import van honden

Als je een hond uit het buitenland importeert dan zul je je eenmalig moeten registreren bij de overheid. Deze registratie is ook verplicht als je maar één hond uit het buitenland importeert.

Registreren kan via de knop 'direct UBN-nummer aanvragen' op de website www.rvo.nl/hond-kopen. Zonder UBN-nummer is het niet mogelijk je import bij de dierenarts en bij de Raad van Beheer te registreren.

Als importeur laat je de eerste registratie van de hond door een dierenarts doen. Dit moet binnen 2 weken na aankomst in Nederland gebeuren. De dierenarts registreert de import, chip en het paspoort bij een portaal. Komt de hond uit een derde land en heeft hij geen EU-dierenpaspoort? Dan geeft de dierenarts een EU-dierenpaspoort voor de hond af.

Wil je de hond registreren in het NHSB dan volg je de gewone procedure voor importaangifte in je account in mijnrvb.nl. Registreer je UBN-nummer in je account in mijnrvb.nl voordat onze buitendienstmedewerker de hond komt controleren en registreren.

Informatie voor fokkers

Vanaf 1 november 2021 veranderen er een aantal zaken in de registratie bij de Raad van Beheer en bij Databank Honden en komen er meer controles in het systeem. Van belang voor fokkers is dat iedere fokker zich eenmalig moet registreren. Deze registratie is ook verplicht als je als fokker slechts één nestje wil fokken! De chipper van de Raad van Beheer mag wettelijk geen honden meer chippen als de fokker geen UBN-nummer heeft en dat geldt ook voor een dierenarts!

Bedrijfsmatige fokkers moeten zich al langere tijd registreren bij de overheid via een zogenaamd UBN-nummer. Maar nu geldt dat dus ook voor niet-bedrijfsmatige fokkers. De registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook UBN-nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Wel zijn er kosten voor de eenmalige registratie die de fokker moet betalen aan de overheid. De UBN-registratie voor niet-bedrijfsmatige fokkers gaat via hetzelfde loket van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heb je als bedrijfsmatige fokker al een UBN voor honden? Dan kun je gewoon dat nummer blijven gebruiken.

De aanmelding via de RVO voor niet-bedrijfsmatige fokkers is opengesteld door de RVO. Wij adviseren fokkers zich hier aan te melden als zij vanaf 1 november 2021 een nestje gaan fokken of als zij vanaf die datum pups overschrijven als fokker naar een nieuwe eigenaar. Aanmelden kan via de knop 'direct UBN-nummer aanvragen' op de website www.rvo.nl/hond-kopen. Zonder UBN-nummer is het niet mogelijk uw nestje of import bij de Raad van Beheer te registreren.

Wat is de procedure voor de fokker van stamboomhonden vanaf 1 november 2021?

Deze regels gelden voor alle pups die na 1 november 2021 worden verkocht.

• De fokker vraagt een UBN-nummer aan via het RVO-loket. Dit moet voor het bezoek van de chipper gedaan zijn. 

• De fokker registreert het UBN-nummer in zijn account op mijnrvb.nl.

• De fokker volgt verder de normale procedure voor het melden van dek- en geboorte-aangifte in mijnrvb.nl.

• De chipper van de Raad van Beheer chipt het nest bij de fokker. De chipper mag wettelijk geen honden meer chippen als de fokker geen UBN-nummer heeft.

• Na het chippen wordt er direct een automatische melding gedaan naar de RVO dat er chips geplaatst zijn bij de pups. De melding wordt gekoppeld aan het UBN-nummer van de fokker. 

• De fokker doet zelf de geboortemelding bij een portaal / databank (bijv. Databank Honden 

databankhonden.nl). De fokker dient daarbij ook het chipnummer van de moederhond op te geven. De fokker kan bij de geboortemelding in Databank Honden gebruik maken van zijn account op mijnrvb.nl waardoor in 1 keer alle nestgegevens kunnen worden overgezet naar de RVO.

• De fokker gaat naar de dierenarts met het nest voor het verplichte dierenpaspoort. De dierenarts koppelt het paspoortnummer aan het chipnummer en doet melding bij een portaal / databank.

• Na de verkoop van de stamboompups schrijft de fokker de pups over naar de nieuwe eigenaar via zijn account in mijnrvb.nl. Ook moet hij de pups weer afmelden bij zijn portaal / databank. Als de fokker de pups via Databank Honden heeft aangemeld dan kan hij via zijn account op mijnrvb.nl de pups ook weer makkelijk afmelden bij Databank Honden.

• De nieuwe eigenaar moet zelf de pup aanmelden bij een portaal / databank. De nieuwe eigenaar kan de pup via zijn account in mijnrvb.nl ook weer via 1 druk op de knop makkelijk aanmelden bij Databank Honden. 

Nieuwe procedure voor de registratie in Databank Honden

De aangewezen databanken heten vanaf 1 november 2021 ‘portalen’ bij de overheid. Databank Honden is een aangewezen ‘portaal’. Vanaf 1 november 2021 wijzigt dus ook de registratie in Databank Honden. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe regels die dan gelden. De registratieschermen en de aanmeldmodule van Databank Honden zijn vanaf 1 november helemaal vernieuwd.

Wat gaat er voor fokkers veranderen in de aanmelding bij Databank Honden?

• Vanaf 1 november 2021 is er een koppeling tussen mijnrvb.nl en de nieuwe Databank Honden. Dit betekent dat je als fokker met je account van mijnrvb.nl ook in kunt loggen op Databank Honden. Je hebt dus maar één inlog nodig.

• Door de koppeling kun je als fokker vanuit mijnrvb.nl met 1 druk op een knop in één keer de geboortemelding doen van het nest bij Databank Honden. Alle gegevens worden dan na controle, akkoord en betaling bij de RVO aangemeld. Wil je bij een ander portaal aanmelden dan zul je de gegevens zelf over moeten nemen.

• Door de koppeling kun je als fokker vanuit mijnrvb.nl met 1 druk op een knop ook een pup afmelden bij Databank Honden na verkoop. Alle gegevens per pup worden dan na controle en akkoord bij de RVO aangepast. Voorwaarde is wel dat je als fokker de pups vooraf ook bij Databank Honden hebt aangemeld.

Wat gaat er voor pupkopers veranderen in de aanmelding bij Databank Honden?

• Ook voor de pupkopers wordt het melden van de aankoop van de hond bij Databank Honden makkelijker vanaf 1 november. Er is dan een koppeling tussen mijnrvb.nl en de nieuwe Databank Honden. Dit betekent dat je als pupkoper in één keer de aankoopmelding kunt doen van je hond bij Databank Honden. Alle gegevens van de pup worden dan na controle, akkoord en betaling bij de RVO aangemeld. Door de aanpassingen in mijnrvb.nl en de koppeling met Databank Honden wordt de verplichte registratie voor de fokker en de pupkoper een stuk eenvoudiger.

Actuele informatie

Voor de actuele informatie vanuit de RVO over de nieuwe registratie kun je terecht op www.rvo.nl/hond-kopen.