user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Onze statuten en het daaraan gekoppelde huishoudelijk reglement zijn per 18 december vernieuwd. Een dag eerder, op vrijdag 17 december, zijn ze bij de notaris gepasseerd. De vernieuwde documenten zijn vanaf nu op onze website te vinden.

Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement zijn al op 15 mei en 10 juni door de leden besproken en goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het passeren bij de notaris liet echter even op zich wachten, omdat de Raad van Beheer pas begin december haar goedkeuring gaf. Maar eind goed, al goed: de stukken zijn gepasseerd en zijn dus geldig.