user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

23 januari 2023

Naar aanleiding van de berichtgeving van het ministerie en de artikelen in diverse media over de plannen van de minister voor een houdverbod van honden heeft de Raad van Beheer het volgende statement gepubliceerd:

De Raad van Beheer heeft kennisgenomen van het voornemen van minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen tot een houdverbod voor honden en katten die lijden onder hun uiterlijke kenmerken.
 
Voor de Raad van Beheer staat het dierenwelzijn van honden voorop. De Raad van Beheer begrijpt de zorgen over honden en katten die lijden onder hun uiterlijke kenmerken. Ook de Raad van Beheer wil naar een Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk. 
 
De Raad van Beheer denkt graag mee over de uitwerking van het voorgestelde houdverbod en staat hierover in contact met het ministerie. De Raad van Beheer stelt voor de uitwerking vanzelfsprekend zijn expertise op het gebied van het welzijn van honden ter beschikking.
 
Los van het voorstel van het houdverbod heeft de Raad van Beheer kennisgenomen van de aankondiging van de minister dat hij een onderzoek start naar het gedrag van mensen bij de aanschaf en het houden van kortsnuitige honden. De minister stelt met name onderzoek te willen doen naar impulsaankopen. De Raad van Beheer is voorstander van een dergelijk onderzoek en draagt daar graag aan bij.
 
Ten slotte is de Raad van Beheer op de hoogte van de inspanningen van de minister op het gebied van EU-dierenwelzijnswetgeving. De Raad van Beheer steunt het initiatief om te komen tot goede Europese wetgeving op het gebied van dierenwelzijn van gezelschapsdieren. De Raad van Beheer draagt hieraan actief bij en staat hierover in contact met zusterorganisaties in andere lidstaten.
---------------------------------
 
De officiële berichtgeving van de minister kunt u hier lezen: bericht minister 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet, 

Rony Doedijns | Kynologisch Directeur
……………………………………………………………….
Raad van Beheer - houden van honden