user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

Op woensdag 18 december 2019 werd nog een Zweetproef F gehouden in Budel. Reden hiervoor was het groot aantal inschrijvingen bij de Zweetproef F die op 11 september werd gehouden.

De Nederlandse vereniging van Hongaarse Staande Honden Vizsla werd opgericht in 1975. In 2020 bestaan we dus 45 jaar! Om dit jubileum te vieren organiseren we niet een ‘gewone’ Vizsladag, maar een Jubileumdag. Een gezellige, feestelijke dag voor alle leden en andere Vizslaliefhebbers.

konyvbol idealis mvIn het kader van een van onze beleidsdoelen kennis- en informatiedeling heeft de Hongaarse keurmeester dr. Marianne Gyárfás op 19 september 2019 een lezing gegeven over de ras- en werkstandaard van de Vizsla. Marianne Gyárfás heeft een indrukwekkende staat van dienst als internationaal exterieur- en veldwerkkeurmeester. Een brede groep van belangstellenden, bestaande uit (aspirant) veldwerkkeurmeesters, aspirant exterieur- en SJP-keurmeesters, fokkers en overig geïnteresseerden hebben de leerzame lezing bijgewoond.

Op 11 september werd door Linda Wieinans namens de Vizsla-vereniging een F-zweetspoorproef georganiseerd in de omgeving van Budel. Keurmeesters John Feijen en Toon Mennen namen de proef af. In totaal konden 8 combinaties meedoen. 5 van de 8 voorjagers, waaronder 2 Vizsla's, wisten een kwalificatie te behalen.

Onder dit item vindt je de verschillende formulieren van de vereniging. Kom bij een lege pagina snel eens terug om te zien wat de komende activiteiten zijn.

PRIVACYVERKLARING VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN HONGAARSE STAANDE HONDEN “VIZSLA”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse vereniging van Hongaarse staande honden “Vizsla” (hierna “NVHSHV”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.


Als je lid wordt van de NVHSHV of als je inschrijft voor een door de NVHSHV georganiseerd evenement, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de NVHSHV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de NVHSHV, Groenedijk 6, 4441 TJ Ovezande, KvK nummer 40120573 , emailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., website https://www.magyar-vizsla.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Welke gegevens verwerkt de NVHSHV?


In het kader van je lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de NVHSHV verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

b) adresgegevens en eventueel postadres

c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

d) naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van jouw Vizsla(s)

e) uitslagen van uw hond(en) op Verenigingstests en -examens, (kampioenschaps-) clubmatches, (veld-)wedstrijden en (jachthonden-)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website

f) resultaten van (gezondheids-)onderzoek(-en) van je Vizsla(s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website

g) foto’s van jou en/of jouw hond(-en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.

3. Met welk doel verwerkt de NVHSHV deze persoonsgegevens?

De NVHSHV verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door 
jou aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

b. je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de NVHSHV; en eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Vizsla(s);

c. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere Verenigingstests en -examens , (veld-)wedstrijden en (jachthonden-)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;

d. je naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na beëindiging van jouw lidmaatschap gebruikt worden om je te vragen naar je ervaringen met de NVHSHV en je te informeren over de ontwikkelingen van de NVHSHV.

e. de NVHSHV gebruikt je naam en e-mailadres om je haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NVHSHV. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

De NVHSHV verwerkt je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de NVHSHV volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

a.Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft de NVHSH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

b
. Als de NVHSHV voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de NVHSHV als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De NVHSHV verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:
◾ Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de NVHSHV aan de koepelorganisatie, waarbij de NVHSHV is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;

◾ Vier keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van WSH aan de drukker van de Vizsla Varia, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de NVHSHV;

◾ (potentiële) deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA, door de NVHSHV georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden, kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan de NVHSHV en de betaling wordt door de NVHSHV geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door de NVHSHV ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en de NVHSHV een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als de NVHSHV verwerkt worden.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

a. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. De NVHSHV zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

b. Als je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

c. Als je klachten hebt over de wijze waarop de NVHSHV jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris van het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Daar kun je ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 30 juni 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website
www.magyar-vizsla.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.
_________   _________  _________   _________  _________   _________ __  _______   _____

Op sommige www.magyar-vizsla.nl webpagina's wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een stukje tekst dat in een bestand op uw computer wordt geplaatst door de browser. Het doel van een cookie is tijdelijk logingegevens op te slaan zodat u bij een volgend bezoek eenvoudiger en sneller toegang kunt krijgen tot die delen van de site waarvoor inloggen noodzakelijk is. Tevens kunnen cookies worden gebruikt om vast te leggen of u aan bepaalde poll's (meningpeilingen) hebt deelgenomen.

U kunt de instellingen van de webbrowser (Microsoft Internet Explorer, Chrome, etc) zo aanpassen dat u wordt gewaarschuwd als er een aanvraag is voor het plaatsen van een cookie of dat alle cookies worden geweigerd. De bestanden die cookies bevatten kunnen worden verwijderd; deze bestanden zijn opgeslagen als een onderdeel van de webbrowser.

Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden VIZSLA
Secretaris: Harry Emmerzaal
Onder de Waal 28
2931 AS Krimpoen aan de Lek
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.