user_mobilelogo
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen overzicht

View more
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more

De vastgestelde notulen van de bestuursvergadering 7 mei jl zijn in te zien op notulen bestuursvergadering

Ze zijn er weer , Veldwedtrijden najaar 2020.

Via de volgende link kunt u de nieuwsbrief "Raadar" van de Raad van Beheer openen: Raadar d.d. 11 juni 2020

Op de pagina dekkingen, nesten en pups vind je de aankondigingen van geplande nestjes, verwachte nestjes en als laatste de reeds geboren nestjes.

De meeste fokkers werken met een wachtlijst. Het kan dus zijn dat je wens om een Vizsla-pup op te nemen in je gezin niet direct vervuld kan worden. Toch vragen we je om geduld te hebben, je goed te informeren over het ras en over de ouderdieren waar je een pup van hoopt te krijgen.

Op 7 november organiseert Stichting Canidae voor de 12e keer het symposium “WOLF VERSUS HOND” in Sprang-Capelle.

De resultaten van de International Dogshow Groningen op 29 februari en 1 maart, zijn in te zien onder showuitslagen.

In het bestuursverslag van 2019 stond te lezen: "In het commissie-overleg van 15 november hebben we gesproken over de voor- en nadelen van het werken met een fokkersconvenant. Aangezien alle verenigingsleden gehouden zijn aan het VFR is een convenant geen noodzaak, maar een keuze. In 2020 zullen we die discussie verder voeren in het bestuur en met de leden." In het Fokkersoverleg en de ALV hebben we het voornemen om de tweedeling tussen convenant en niet-convenant fokkers tegen te gaan besproken.

De coronamaatregelen zijn wel een beetje versoepeld, maar nog zeker niet voorbij. De regering heeft een overzicht gegeven van de plannen tot 1 september, maar hoe we er daarna voorstaan kan nu nog niet voorspeld worden.
De Commissie Jachthondenproeven heeft besloten dat er dit hele jaar geen jachthondenproeven zullen worden gehouden. Lees er meer over in dit persbericht.
De Veldwedstrijden van voor 1 september zijn afgelast. Het Field Trial Comité neemt op een later moment een besluit over het al of niet doorgaan van de wedstrijden na 1 september.


De NVHSH ‘Vizsla’ zal tot 1 september geen activiteiten organiseren. Het bestuur heeft besloten te wachten tot half juli voor we een besluit nemen over onze activiteiten na 1 september. Of bijvoorbeeld de KCM van 5 september door zal gaan wordt dus half juli bekendgemaakt. Voor onze officiële wedstrijden volgen we het landelijke beleid

De vastgestelde notulen van de bestuursvergadering 5 maart jl zijn in te zien op notulen bestuursvergadering

De afgelopen periode heeft de Raad van Beheer (RvB) fokkers geïnformeerd over de maatregelen die zij hebben moeten nemen in verband met de Corona crisis. Het bestuur van de RvB volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en houdt rekening met de voortzetting van deze maatregelen in de komende zomermaanden.