user_mobilelogo

Er worden diverse soorten apporteerproeven in Nederland georganiseerd. Bij de Orweja-proeven kun je een officieel Orweja-diploma behalen. Per proef geven we een korte toelichting. Meer over de Orweja-proeven vind je op de website van Orweja en in het het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.

De NVHSH 'Vizsla' organiseert jaarlijks meerdere apporteerproeven, zoals een SJP, een MAP en een Workingtest Continentaal Staande Honden B & C & Spaniels. 

Standaard Jacht Proeven: SJP-C, SJP-B en SJP-A

Het doel van de SJP is om door middel van een formeel examen het werk van de hond na het schot te beoordelen, aan de hand van enkelvoudige, gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven. 
Voor het behalen van een SJP-C diploma moet je op de onderdelen A t/m E minimaal 6 punten hebben behaald, voor een SJP-B diploma op de onderdelen A t/m H minimaal 6 punten en voor een SJP-A diploma op de onderdelen A t/m J minimaal 6 punten. In 2019 zijn de proeven vernieuwd. Kijk hier naar een filmpje van proef A en B. Hier zie je proef C en D. Dit is proef E. Proef F, G en H zijn min of meer gelijk gebleven. Hier een filmpje van de nieuwe proef I. En ten slotte proef J.

De NVHSH 'Vizsla' organiseert jaarlijks samen met de Nederlandse Grote Munsterlander vereniging een SJP in Haaften.

Meervoudige Apporteer Proeven: MAP-B en MAP-A

Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk-na-het-schot onder meer jachtpraktijk-gerichte omstandigheden. Hierbij worden gehoorzaamheid, veldverstoring en het effectief en zelfstandig werken zwaar meegewogen.
Een MAP bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde proeven op B-niveau en twee op A-niveau.
Voor een MAP-B diploma moet je op de onderdelen B1 tot en met B6 tenminste 55 punten hebben behaald en voor een MAP-A diploma op de onderdelen A1, A2, B1, B2, B4, B5 tenminste 55 punten. 

De NVHSH 'Vizsla' organiseert jaarlijks een MAP in Haaften, samen met vier andere rasverenigingen onder de titel: Samenwerkende Continentalen.

Provinciale Jacht Proef (PJP)

Het doel van de PJP is het in provinciaal verband, vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle honden aan het einde van het seizoen van de jachthondenproeven en inzicht geven in de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden. De Provinciale Jachthondenproef bestaat uit vier meervoudige, niet gestandaardiseerde proeven op B-niveau en twee op A-niveau.
Voor het B-diploma moet de hond voor alle proeven (B1 tot en met B4) tenminste 55 punten hebben gekregen. Om het A-diploma te behalen, moeten twee B-proeven (B1 en B3) en de proeven A1 en A2 tenminste 55 punten hebben opgeleverd.

Nimrod  nimrod

Het doel van de Nimrod is hetzelfde als bij een PJP, maar dan voor heel Nederland. De 18 best presterende honden worden met hun voorjager uitgenodigd door de Commissie Jachthondenproeven (CJP). De wedstrijd bestaat uit drie meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven.
Het AA-diploma wordt toegekend aan honden, die al het wild hebben binnengebracht en voor iedere proef tenminste 55 punten hebben gekregen. Per proef worden tot 100 punten toegekend. De winnende combinatie, voorjager/hond, ontvangt de felbegeerde Nimrodbeker.

In 2023 bestaat de Nimrod 50 jaar! Volg de voorbereidingen van de organisatie via de Facebookpagina.

Orweja Workingtest (OWT)

Een OWT is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van apporterende honden te testen, zonder dat er op wild wordt gejaagd. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van dummy’s. Een workingtest bestaat uit vijf niet gestandaardiseerde proeven. Daarna volgt eventueel een barrage, die niet meetelt in de vooraf behaalde resultaten.
Er kan ingeschreven worden in 3 verschillende klassen:

  • starters klasse (>= 9 maand en <= 30 maanden, en nog geen 1e, 2e, of 3e plaats in de starters klasse behaald)
  • novice klasse (>= 18 maand, en nog geen 1e, 2e of 3e plaats in de novice klasse behaald).
  • Open klasse (>= 18 maand)

Elke proef bevat één of meer apporten. Per proef kunnen 20 punten worden verdiend. Je krijgt 0 punten als een proef uit meerdere apporten bestaat en je faalt op één van deze apporten. Honden die een nul hebben gekregen of uitgesloten zijn komen niet meer in aanmerking voor het klassement en een certificaat. 

Workingtest Continentaal Staande Honden B & C & Spaniels

De NVHSH 'Vizsla' organiseert jaarlijks een Workingtest Continentaal Staande Honden B&C en Spaniels. Hieronder vind je het reglement van deze WT. Verder lees je er alles over op onze speciale Workingtest-website:  Workingtestcontinentalen.  

Reglement WT