Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Online bezoekers

We hebben 433 gasten en geen leden online


Uitnodiging

Op zaterdag 11 mei zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) worden gehouden. De vergadering vindt plaats in 't Veerhuis in Nieuwegein.  We beginnen de middag met een Fokkersoverleg, de uitnodiging hiervoor wordt gepubliceerd in de Vizsla Varia nummer 1 van 2019, op facebook en op de website.  De ALV is aansluitend, na een korte pauze,  in dezelfde zaal.

Het bestuur nodigt je van harte uit de ALV 2019 bij te wonen. De vergadering is toegankelijk voor leden, gezinsleden en ereleden. Het bestuur verzoekt leden, die een mededeling, voorstel of vraag hebben om dit minimaal twee weken voor de vergadering aan de secretaris te melden.

Datum:      Zaterdag 11 mei

Aanvang:   16.00 uur 

Locatie:     't Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein

De agenda, het bestuursverslag 2018 en overige stukken zijn opgenomen in de Vizsla Varia nummer 1 van 2019.