Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Een nieuwe penningmeester:
René van Bokhoven, onze penningmeester, heeft aangegeven met het bestuurslidmaatschap en dus ook met het penningmeesterschap te willen stoppen zodra zich een kandidaat heeft aangediend die dit van hem wil en kan overnemen. Wil je je inzetten voor de vereniging en heb je belangstelling voor het penningmeesterschap, meld je dan bij het bestuur. Wil je vooraf informatie dan is René graag bereid je die te geven. Dit kan per mail via penningmeester@magyar-vizsla.nl of telefonisch op 06-15362892.

Een algemeen bestuurslid:
We zijn ook op zoek naar een bestuurslid met een voorliefde voor apporteer- en zweetwerk. Naast de gebruikelijke bestuurstaken ben je verantwoordelijk voor de commissie apporteer- en zweetwerk. Om een beeld te krijgen van wat het bestuur zoal doet kun je het bestuursverslag 2018 lezen. Dat staat in de Vizsla Varia nr. 1 2019.
Wil je samen met ons het verenigingsbeleid vormgeven, meld je dan bij het bestuur. Heb je vragen? Stel ze gerust per mail via voorzitter@magyar-vizsla.nl of telefonisch op 06-83594018.