Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (Jagersvereniging) en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB).

De ORWEJA bestaat uit de Commissie Jachthonden (CJ) ingesteld door de RvB en de Jagersvereniging. Deze commissie is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven. De commissie houdt zich bezig met het vaststellen van reglementen, het regelen van de opleiding en het examen van jachthonden keurmeesters. De samenstelling, de taak, werkwijze en verantwoordingsplicht van deze commissie is geregeld in de Instructie ORWEJA.


Voor meer informatie over Orweja, inschrijven voor wedstrijden en uitslagen klik hier.