Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Aan een fokker of dekreu-eigenaar die bereid is een convenant te ondertekenen waarin wordt verklaard zich onverkort te zullen houden aan het Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2015 wordt de volgende mogelijkheden te geboden:

  • Vermelding van de fokker c.q. dekreu op de website van de vereniging met vermelding van de website van de fokker c.q. dekreu-eigenaar.
  • De fokker c.q. dekreu-eigenaar wordt in de gelegenheid gesteld om (tegen betaling van de advertentiekosten) te adverteren in de Vizsla Varia van de vereniging.
  • Vermelding van een geplande dekking op de website, mits zowel de reu als de teef als ook de combinatie volledig aan het VFR voldoen en de dekking binnen 4-6 maanden wordt verwacht.

Indien blijkt dat de fokker zich niet aan het VFR heeft gehouden dan vervallen de privileges voor de duur van één jaar. Mocht het binnen een termijn van vijf jaar een tweede keer betreffen dan wordt het convenant ontbonden voor de duur van ten minste vijf jaren. Deze sancties gelden ook voor een mede-eigenaar of nieuwe eigenaar van de reu of teef waarmee buiten het VFR om is gefokt.

U kunt het convenant op de website downloaden. Wilt u als fokker of dekreu-eigenaar het convenant ondertekenen stuur dit dan in tweevoud en voorzien van uw handtekening toe aan de Commissie Fokkerij & Gezondheidszaken, Groenedijk 6, 4441 TJ Ovezande, of gescand per email naar fac@magyar-vizsla.nl, U ontvangt dan een door het bestuur ondertekend exemplaar retour.

Download hier het Convenant.


Op deze pagina vindt u de fokkers en dekreu-eigenaren die het convenant hebben ondertekend (in alfabetische volgorde).
NB: alleen fokkers met de vermelding actief kunnen benaderd worden voor pups.