Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Het is binnen de rashondenfokkerij veelal geen gewoonte omgebruik te maken van een koopcontract. 'Een aankoop, zo emotioneel als de aanschaf van een aandoenlijke, wollige pup,daar hoort geen zakelijk contract bij' is een veelgehoord argument of 'het kopen of verkopen van een hond behoort een vertrouwenskwestie te zijn' is een andere. Toch valt er op dit soort gedachtegoed wel een en ander af te dingen.

Een koopcontract beperkt namelijk de aansprakelijkheden van de fokker enerzijds en beschermt de rechten van de koper anderzijds. Dat inmiddels het gedachtegoed met betrekking tot het niet afsluiten vaneen koopcontract aan het veranderen is, blijkt wel uit het feit dat sinds publicatie van het koopcontract op de website van de Raad van Beheerwww.kennelclub.nl het al meer dan duizend keer is gedownload.
Zowel de bonafide fokker als de goedwillende puppykoper hechtennatuurlijk beiden aan een goede onderlinge verstandhouding. De puppykoper kan voor zijn vragen terecht bij de fokker en de fokker geeft begeleiding en advies aan de kersverse eigenaar van zijn fokproduct, terwijl de pupkoper zich keurig houdt aan alle adviezen van de fokker. Daarnaast wordt hij/zij regelmatig verblijdt met een kort berichtje of een aandoenlijke foto van de zich goed ontwikkelende puber. Zo hoort het te gaan en gelukkig gaat het in heel veel gevallen ook zo. Daar doet het gebruiken van een koopcontract niets aan af. Als de koop of verkoop naar tevredenheid verloopt voor beide partijen blijft het koopcontract verstoffen in de la. De rechten en verplichtingen van koper en verkoper worden pas belangrijk als er een meningsverschil ontstaat. Dan kun je als puppykoper maar zeker ook als fokker maar beter in het bezit zijn van een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. In zo'n overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen opgenomen. Zo wordt er onder meer in beschreven of zich in het ras waartoe de pup behoort bepaalde gezondheidsproblemen voordoen en zo ja welke en of de ouderdieren van de pup hierop zijn getest. Dit heeft te maken met de zorgvuldigheid waarmee de pup is gefokt.

Als deze zorgvuldigheid is betracht, kan dat in een procedure voor de Burgerlijke Rechter veel verschil maken voor de aansprakelijkheid van de fokker voor de kosten die de puppyprijs te boven gaan (denk aan dierenartskosten, medicijnen, etc.). Met het opnemen van een dergelijke bepaling voldoet een fokker bovendien aan zijn informatieplicht en kan een puppykoper later niet zeggen dat hij niet op de hoogte was van het feit dat dergelijke gezondheidsproblemen zich binnen het door hem uitgekozen ras voordeden. De puppykoper heeftdoor het koopcontract de zekerheid dat zijn pup met zorgvuldigheid is gefokt en dat hij is geïnformeerd over de gezondheidsproblemen die zich binnen het ras voordoen. Als basis voor deze zorgvuldigheidsvereisten wordt teruggevallen op het fokreglement van de rasvereniging waarin de specifiek voor het rasgeldende aandoeningen zijn opgenomen. Dit fokreglement wordt als Rasspecifiek Fok Reglement (RFR) opgenomen in de voorwaarden voorcertificering. Evenals het afsluiten van een koopcontract trouwens.Koopcontract Vizsla Vereniging

Een koopcontract tussen fokker en pupkoper maakt onderdeel uit van de uiteindelijke certficering, welke op het moment vol in ontwikkeling is. Onderstaand kunt u het concept koopcontract downloaden voor gebruik bij de verkoop van pups. Het koopcontract is door de juristen van de Commissie Certificering opgesteld en derhalve juridisch afgedekt en kan ingezet worden.

Dit koopcontract is nog niet het uiteindelijke koopcontract voor de certifcering aangezien de certificering nog in ontwikkeling is. Wel is deze gebaseerd op het conceptkoopcontract zoals deze op de website van de Raad van Beheer is te downloaden. Echter is deze versie speciaal aangepast voor de Vizsla Korthaar en de Vizsla Draadhaar én zijn bepaalde bepalingen opgenomen, die direct gelieerd zijn aan ons het fokreglement.
Voorwaarde om het koopcontact te gebruiken is dan ook het voldoen aan het fokreglement én het in bezit hebben van het bijbehorende certificaat, uitgegeven en ondertekend door de Fokadviescommissie. Anderzijds is de fokker, indien gebruik wordt gemaakt van de Fokadviescommissie en pupbemiddeling, verplicht om de pups mét dit koopcontract te verkopen.

Door te klikken op de onderstaande regels, kan het koopcontract worden gedownload. Op de 4e pagina is het geel-gearceerde ter informatie en dient te worden verwijderd, voordat een fokker de koopcontracten print voor de nieuwe eigenaren van de pups.

 

Klik hier voor het Koopcontract van de Vizsla Korthaar

 

Klik hier voor het Koopcontract van de Vizsla Draadhaar

  

Inloggen leden


Gebruikersnaam   Wachtwoord   Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Zoeken