Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Een foktoetsing wordt aangevraagd door de eigenaar van de teef.

Een aanvraag wordt in behandeling genomen als:

1.            Het aanvraagformulier via de website is binnengekomen

2.            Het formulier volledig is ingevuld en bij een eerste aanvraag van het ouderdier(-en) voorzien van: 

a) twee afschriften van keurverslagen als bedoeld in art. 7 van het VFR *
b) een afschrift van een HD rapport van teef óf reu
c) een afschrift van een ECVO oogonderzoek van teef óf reu en
d) een afschrift waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de werkgeschiktheidseisen als bedoeld in art. 6 van het VFR

3.            De aanvrager het convenant heeft ondertekend

4.            Het formulier minimaal 6 weken voor de geplande dekking is binnengekomen. Een foktoetsing kan niet na de dekking alsnog worden aangevraagd.

 • Bij het indienen van de foktoetsingsaanvraag, worden alle bescheiden meegestuurd, dit mag ook in een aparte mail naar fic@magyar-vizsla.nl.
 • Als een reu op de dekreuenlijst staat, zijn van hem de benodigde gegevens al bij de werkgroep Foktoetsing en –informatie bekend en hoeven ze niet meegestuurd te worden.
 • De aanvraag wordt ingediend, voor één bepaalde reu. Wil je een reservereu achter de hand hebben, dan moet je daar een aparte aanvraag voor indienen, met vermelding van ‘reservereu’. Als bij de dekking de aangevraagde reservereu is ingezet, meld je dit aan de werkgroep. Je ontvangt dan per mail de uitslag van deze toetsing.

 • Als de aanvraag niet compleet is krijgt de aanvrager daarvan binnen 1 week na ontvangst bericht.
 • Als de aanvraag wel compleet is en dus in behandeling wordt genomen krijgt de aanvrager hiervan ook binnen 1 week na ontvangst bericht.

 • De uitslag van de toetsing wordt binnen 4 weken na ontvangst van de complete aanvraag per mail aan de aanvrager verzonden.
 • Bij een positieve uitslag van de toetsing worden de gegevens binnen 1 week op de website gepubliceerd in de rubriek “verwachte dekkingen”, zoals ze zijn aangeleverd door de aanvrager.

 • Fokker is verplicht de voortgang te delen. Bij de geboorte moet de datum en de verdeling van de pups worden doorgegeven.  
 • Na bericht van de fokker dat de dekking geslaagd is worden de gegevens zo snel mogelijk overgeheveld naar de rubriek “verwachte nesten”. Het streven is binnen 10 dagen.
 • Na bericht van de fokker dat de pups geboren zijn worden de gegevens zo snel mogelijk overgeheveld naar de rubriek “geboren nesten”. Het streven is binnen 10 dagen. 
 • De foktoetsing is een half jaar geldig. Er moet een nieuwe aanvraag worden ingediend als de dekking niet binnen deze termijn plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat een loopsheid wordt overgeslagen.

Per jaar ontvangt de fokker eenmaal de ledenkaart, bij de geboorte van het eerste nest van het betreffende jaar. Deze heb je nodig om te tonen aan de Chipper van de Raad van Beheer. De ledenkaart is een kalenderjaar geldig.

Als een fokker een nest fokt waarvoor geen (tijdige) toetsing is aangevraagd of waarvoor de uitslag van de toetsing negatief was, dan vervallen de privileges voor de duur van één jaar. Mocht het binnen een termijn van vijf jaar een tweede keer betreffen dan wordt het convenant ontbonden voor de duur van ten minste vijf jaren. Deze sancties gelden ook voor een mede-eigenaar of nieuwe eigenaar van de reu of teef waarmee buiten het VFR om is gefokt.

Houdt ook rekening met punt 1.7 van het Verenigingsfokreglement (VFR), waarin staat dat indien een lid zich niet houdt aan de regels gesteld in het VFR, het bestuur kan besluiten het lidmaatschap op te zeggen.

Voor informatie over het aanvragen van stambomen, kun je terecht op de website van de Raad van Beheer.

Bij vragen over de toetsing of het Verenigings Fokreglement kun je contact opnemen met de werkgroep Foktoetsing en -informatie via fic@magyar-vizsla.nl. Wij helpen je graag verder!* De exterieurkeuring op de JBT (Jacht Basis Test) valt ook onder de showeis. Naast de keuring op de JBT moet er dan nog een officiële show gelopen worden. De leeftijd van de hond moet bij één van beide keuringen minimaal 20 maanden zijn. De keuring op de Vizsladag, valt niet onder een officiële keuring en telt niet mee.

Inloggen leden


Gebruikersnaam   Wachtwoord   Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Zoeken