user_mobilelogo

Er worden diverse soorten, officiele en niet-officiele apporteerproeven in Nederland georganiseerd. We beperken ons hier tot de Orweja-proeven waar je een officieel Orweja-diploma kan behalen. Per proef wordt een korte toelichting gegeven. Voor meer informatie over de proeven verwijzen wij je naar de website van Orweja en het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.

Standaard Jacht Proeven: SJP-C, SJP-B en SJP-A

Het doel van de SJP is om door middel van een formeel examen het werk van de hond na het schot vast te stellen, aan de hand van enkelvoudige, gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven. 
Voor het behalen van een SJP-C diploma moet je op de onderdelen A t/m E minimaal 6 punten hebben behaald, voor een SJP-B diploma op de onderdelen A t/m H minimaal 6 punten en voor een SJP-A diploma op de onderdelen A t/m J minimaal 6 punten.In 2019 zijn de proeven gewijzigd. Kijk hier naar een filmpje van proef A en B. Hier zie je proef C en D. Dit is proef E. Proef F, G en H zijn min of meer gelijk gebleven. Hier een filmpje van de nieuwe proef I. En ten slotte proef J.

De NVHSH 'Vizsla' organiseert jaarlijks samen met de Nederlandse Grote Munsterlander vereniging een SJP in Haaften.

Meervoudige Apporteer Proeven: MAP-B en MAP-A

Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk-na-het-schot onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Hierbij wordt gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken zwaar meegewogen.
Een MAP bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A-niveau.
Voor een MAP-B diploma moet je op de onderdelen B1 tot en met B6 tenminste 55 punten hebben behaald en voor een MAP-A diploma op de onderdelen A1, A2, B1, B2, B4, B5 tenminste 55 punten. De vereniging organiseert jaarlijks een MAP in Haaften, samen met vier andere rasverenigingen onder de titel Samenwerkende Continentalen.

Provinciale Jacht Proef (PJP)

Het doel van de PJP is het in provinciaal verband vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle honden aan het einde van het seizoen van de jachthondenproeven en inzicht geven in de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden. De Provinciale Jachthondenproef bestaat uit vier meervoudige, niet gestandaardiseerde proeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproef op A-niveau.
Om het B-diploma te behalen, moet de hond voor alle proeven (B1 tot en met B4) tenminste 55 punten hebben gekregen. Om het A-diploma te behalen, moet de hond voor de twee B-proeven (B1 en B3) en voor de proeven A1 en A2 tenminste 55 punten hebben gekregen.

Nimrod

Het doel van de Nimrod is het vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle honden aan het einde van het seizoen van de jachthondenproeven en het in wedstrijdverband inzicht geven in de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden. De Nimrod bestaat uit drie meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven.
Het AA-diploma wordt alleen toegekend aan honden die al het wild hebben binnengebracht en voor iedere proef tenminste 55 punten hebben gekregen. Per proef worden tussen de 0 en 100 punten toegekend. De winnende combinatie, voorjager/hond, ontvangt de Nimrodbeker.

Orweja Workingtest (OWT)

Een OWT is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van apporterende honden te testen, zonder dat er op wild wordt gejaagd. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van dummy’s. Een workingtest bestaat uit vijf niet gestandaardiseerde proeven voor elke hond, uitgezonderd een eventuele barrage, welke niet meetelt in de vooraf behaalde resultaten
Er kan ingeschreven worden in 2 verschillende klassen:

  • starters klasse (>= 9 maand en <= 30 maanden, en nog geen 1e, 2e, of 3e plaats in de starters klasse behaald)
  • novice klasse (>= 18 maand, en nog geen 1e, 2e of 3e plaats in de novice klasse behaald).
  • Open klasse (>= 18 maand)

Elke proef kan één of meer apporten bevatten en wordt op 20 punten beoordeeld. Wanneer een proef uit meerdere apporten bestaat en men faalt op één van deze apporten wordt de totale proef beoordeeld met een nul. Honden die een nul hebben gekregen of uitgesloten zijn komen niet meer in aanmerking voor het klassement en certificaat. 

De NVHSH 'Vizsla' organiseert jaarlijks een Workingtest Continentaal Staande Honden B&C en Spaniels. Je kunt hiervoor niet inschrijven via Orweja. Zie voor meer informatie https://workingtestcontinentalen.jimdofree.com/

Reglement WT

Privacyverklaring