user_mobilelogo

De Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden VIZSLA heeft tot doel de verantwoorde fokkerij te bevorderen en daarmee de twee Vizslarassen in stand te houden en te verbeteren. Een belangrijk instrument daarbij is het Verenigingsfokreglement (VFR). Verder wil de vereniging Vizsla-liefhebbers met elkaar in contact brengen en stimuleren dat zij met hun hond actief worden.

Jaarlijks organiseert de vereniging een aantal activiteiten:

 • De Algemene ledenvergadering (ALV)
 • Veldwedstrijden
 • De Jachtbasistest (JBT)
 • Een Kampioenschapsclubmatch (KCM), waar het exterieur van de Vizsla’s wordt beoordeeld
 • De Vizsladag, een gezellige dag voor leden en niet-leden, met heel veel leuke activiteiten
 • Apporteerproeven en –wedstrijden
 • Trainings- en instructiedagen
 • Wandelingen

Door lid te worden van de NVHSH ‘Vizsla’ steun je het werk van de vereniging. Als lid heb je stemrecht, bijvoorbeeld bij de verkiezing van bestuursleden. Je krijgt korting op het inschrijfgeld van de activiteiten én je ontvangt een paar keer per jaar ons verenigingsblad, de VizslaVaria. Het bestuur legt jaarlijks, in de Algemene Ledenvergadering, aan de hand van het bestuursverslag, verantwoording af over het gevoerde beleid.

De vereniging heeft zes commissies ieder met één of meer werkgroepen:

 • Fokkerij & Gezondheid.
 • Veldwerk
 • Apporteer- en Zweetwerk
 • Exterieur
 • Evenementen
 • Media

De vereniging “draait” volledig op vrijwilligers. Jouw actieve inbreng in 1 van de werkgroepen is welkom!

Statuten

Huishoudelijk reglement

Bestuursverslag 2018

Reglement jaarprijzen

Privacyverklaring