user_mobilelogo

De Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden VIZSLA is de door de Raad van Beheer erkende rasvereniging van de Vizsla Korthaar en de Vizsla Draadhaar.

logo lidvanrvb houdenvanrashonden basis

De vereniging heeft tot doel de verantwoorde fokkerij te bevorderen en daarmee de twee Vizslarassen in stand te houden en te verbeteren. Een belangrijk instrument daarbij is het Verenigingsfokreglement (VFR). Leden zijn verplicht zich te houden aan het VFR als zij hun reu of teef inzetten in de fokkerij. Verder wil de vereniging Vizsla-liefhebbers met elkaar in contact brengen en stimuleren dat zij met hun hond actief worden.

Jaarlijks organiseert de vereniging een aantal activiteiten:

  • De Algemene ledenvergadering (ALV)
  • Veldwedstrijden
  • De Jachtbasistest (JBT)
  • Een Kampioenschapsclubmatch (KCM), waar het exterieur van de Vizsla’s wordt beoordeeld
  • De Vizsladag, een gezellige dag voor leden en niet-leden, met heel veel leuke activiteiten
  • Apporteerproeven en –wedstrijden
  • Trainings- en instructiedagen
  • Wandelingen

Door lid te worden van de NVHSH ‘Vizsla’ steun je het werk van de vereniging. Als lid heb je stemrecht, bijvoorbeeld bij de verkiezing van bestuursleden. Je krijgt korting op het inschrijfgeld van de activiteiten én je ontvangt 4 keer per jaar ons verenigingsblad, de Vizsla Varia. Het bestuur legt jaarlijks, in de Algemene Ledenvergadering, aan de hand van het bestuursverslag, verantwoording af over het gevoerde beleid.

De vereniging heeft zes commissies ieder met één of meer werkgroepen:

Commissies  Werkgroepen Leden  
Fokkerij & Gezondheid     Foktoetsing en -informatie

Peter Verlouw

Erna Gunderson

Michel de Boer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pup- & Rasinformatie

Helen Zanen-Schrama

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nest-Felicitatiepakket

Helen Zanen-Schrama

 
Gezondheid Lucia Bakker  
Jacht Basistest

Huub Hermans

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veldwerk  Wedstrijden en trainingen

Janneke van der Ben

Okki Siahaya

Ruben Groenendijk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Europacup    
Apporteer- & Zweetwerk  Apporteerwerk

Herman Obbink

Gerald Verweij

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zweetwerk Linda Weijnans This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Exterieur   KCM

Helen Witte

Odette van der Lans

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rasexamen

Lies van Essen

Herman Obbink

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tentoonstellingsuitslagen Linda Weijnans  
Evenementen  Vizsladag

Margriet Pel

Helen Witte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wandelingen Gerald Verweij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Communicatie Vizsla Varia 

Albert Boevé

Janet Bakker

Charlotte Ellerman

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sponsoring & advertenties Albert Boevé  
Webbeheer

Albert Boevé

Charlotte Ellerman

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De vereniging “draait” volledig op vrijwilligers. Jouw actieve inbreng in 1 van de werkgroepen is welkom!

Dit zijn onze zusterverenigingen:

Statuten

Huishoudelijk reglement

Bestuursverslag 2020

Reglement jaarprijzen

Privacyverklaring