user_mobilelogo
goed bezig

Goed bezig!

Goed bezig!

View more
Agenda

Agenda

Agenda, activiteiten en evenementen

View more
Nieuws

Nieuws

Overzicht van het nieuws

View more

De Raad van Beheer zoekt kandidaat bestuursleden. De verkiezingen vinden plaats tijdens de AV op 28 november a.s. Zie voor meer informatie mailing Raad van Beheer.

In de oude versies van de koopovereenkomsten stonden artikelen die niet meer van toepassing zijn. Bovendien sloten de oude koopovereenkomsten niet meer aan bij ons huidige verenigingsfokreglement (VFR). Daarbij heeft de Raad van Beheer het verplichtend format afgeschaft. Aanleiding voor het bestuur om de koopovereenkomsten korthaar en draadhaar te actualiseren.

Op 21 november a.s. organiseren we voor de 2e keer dit jaar een fokkersoverleg. Het belooft weer een interessante middag te worden voor (aankomende) fokkers, (aankomende) dekreueigenaren, of voor iedereen die geinteresseerd is in de fokkerij. 

De vastgestelde notulen zijn in te zien in notulen bestuursvergadering.

Op woensdag 9 september j.l werd er wederom een Zweetproef F georganiseerd door de Vizsla-verening. Ook ditmaal waren wij te gast op het terrein van John Feijen. De tweede keurmeester die was uitgenodigd was Toon Mennen.

In verband met Corona-maatregelen mag de Belgische keurmeester mw. Carin Swysen het land niet verlaten. In haar plaats komt de heer Toon Mennen keuren.

Het is de veldwerkcommissie gelukt om op zaterdag 5 september ( LET OP - DOOR OMSTANDIGHEDEN IS DEZE TRAININGS DAG VERSCHOVEN NAAR 5 SEPTEMBER) een veldwerktraining te organiseren te Biervliet eo.

Deze zal geleid worden door Jack de Dobbelaere

De overheid is al langere tijd bezig met verbetering van de identificatie en registratie van honden. Daarvoor is er een concept amvb - besluit verbetering identificatie en registratie van honden in consultatie gegaan.

Het bestuur heeft besloten volgens artikel 9.3 van het VFR, dispensatie te verlenen aan Lies van Essen voor een dekking van Quodian's Leya met dekreu Eszter-Hazi Dotos Izso, onder de voorwaarde van een fokaankeuring. Reden om de dispensatie te verlenen is dat we de dekking in het belang van het ras achten, de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden door de corona-epidemie en het feit dat er voldoende aannemelijk is gemaakt dat de reu onder normale omstandigheden wel aan alle in het VFR gestelde eisen zou hebben voldaan.

De dekking heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

 

 

Bijgaand de nieuwsbrief van 12 juli 2020 van de Raad van Beheer.

In het voorjaar wilde de Raad van Beheer informatieavonden organiseren, om met de leden, fokkers en ge├»nteresseerden een aantal conceptvoorstellen op het gebied van gezondheidsbeleid te bespreken. Wegens corona konden deze informatieavonden niet doorgaan. In overleg met de leden is gekozen voor een andere vorm die de Raad van Beheer nu op haar website heeft gepubliceerd. Het verzoek van de Raad van Beheer is om dit bericht met onze leden en overige belanghebbenden te delen en om de presentaties te bekijken en de voorstellen te lezen.

Privacyverklaring