user_mobilelogo

Het bestuur heeft vanwege het niet doorgaan van diverse exterieurshows op grond van artikel 9.3 van het verenigingsfokreglement (VFR) besloten een 2e fokgeschikheidskeuring te organiseren op 8 november in Ruurlo. De keuring zal 's middags plaatsvinden. 

Tijdens het fokkersoverleg in 2019 hebben we afgesproken dat we met ingang van 2020 starten met Jonge Hondenkeuringen. De Jonge Honden Keuring staat gepland als een van de activiteiten van de Vizsla-dag. Vanwege Corona-regelgeving moesten we de jubileum Vizsla-dag in 2020 cancellen. Inmiddels hebben we een nieuwe datum:  29 mei 2021, mits het ons weer is toegestaan een groot evenement te organiseren. De locatie is de Waltakke in Lochem. 

Wij ontvingen het bericht dat Ad Baijens op 19 september jl. is overleden.

Ad vervulde vele rollen en functies in de georganiseerde jachthondenwereld. Hij was keurmeester voor de jachthondenproeven en voor de veldwedstrijden sectie staande honden, voorzitter van de Commissie Jachthondenproeven en van de Jachthonden Wedstrijd Raad en bestuurslid/voorzitter van de Epagneul Français vereniging. Hij was betrokken bij vele evenementen, onder andere het WK voor staande honden in Zeeland. Daarnaast schreef hij fraaie artikelen over het werk van de staande honden.

Eén van zijn laatste grotere activiteiten was het opstellen van een Deltaplan voor het behoud van de kwaliteit van staande hondenrassen in Nederland. Een plan geschreven vanuit de wens om vanuit het algemeen belang te werken aan behoud en verbetering. Het was hem niet gegund om de invoering van de daarin opgenomen voorstellen mee te mogen maken.

Zijn betekenis en betrokkenheid bij de W van Orweja, het Wedstrijdwezen, was groot. Hij ontving daarvoor een Koninklijke onderscheiding en de gouden erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Ad was altijd bereid om de inhoudelijke discussie over de toekomst van de staande honden in Nederland te voeren. De wens tot behoud en verbetering van het hondenwerk als basisgedachte lag hieraan altijd ten grondslag. 

Wij wensen Carry en de familie van Ad veel sterkte met dit grote verlies.

adbijens

Ter informatie de meest recentie edities van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer: Raadar d.d. 14 september 2020 en Raadar d.d. 15 september 2020

De Raad van Beheer zoekt kandidaat bestuursleden. De verkiezingen vinden plaats tijdens de AV op 28 november a.s. Zie voor meer informatie mailing Raad van Beheer.

In de oude versies van de koopovereenkomsten stonden artikelen die niet meer van toepassing zijn. Bovendien sloten de oude koopovereenkomsten niet meer aan bij ons huidige verenigingsfokreglement (VFR). Daarbij heeft de Raad van Beheer het verplichtend format afgeschaft. Aanleiding voor het bestuur om de koopovereenkomsten korthaar en draadhaar te actualiseren.

Op 21 november a.s. organiseren we voor de 2e keer dit jaar een fokkersoverleg. Het belooft weer een interessante middag te worden voor (aankomende) fokkers, (aankomende) dekreueigenaren, of voor iedereen die geinteresseerd is in de fokkerij. 

De vastgestelde notulen zijn in te zien in notulen bestuursvergadering.

Op woensdag 9 september j.l werd er wederom een Zweetproef F georganiseerd door de Vizsla-verening. Ook ditmaal waren wij te gast op het terrein van John Feijen. De tweede keurmeester die was uitgenodigd was Toon Mennen.

In verband met Corona-maatregelen mag de Belgische keurmeester mw. Carin Swysen het land niet verlaten. In haar plaats komt de heer Toon Mennen keuren.

Het is de veldwerkcommissie gelukt om op zaterdag 5 september ( LET OP - DOOR OMSTANDIGHEDEN IS DEZE TRAININGS DAG VERSCHOVEN NAAR 5 SEPTEMBER) een veldwerktraining te organiseren te Biervliet eo.

Deze zal geleid worden door Jack de Dobbelaere

Subcategories

Privacyverklaring