user_mobilelogo

Afgelopen voorjaar is er in de CJP gesproken om een beperking op te leggen van het aantal keren dat een combinatie zich kan inschrijven voor een MAP-A in 2021. In 2020 is er vanwege corona geen Nimrod georganiseerdOver deze beperking is gesproken om iedereen die zich dit jaar wil kwalificeren voor de Nimrod 2021 daarvoor voldoende gelegenheid te bieden. Dit in relatie tot het aantal MAP’s dat georganiseerd zal worden in 2021. Deze optie heeft de CJP destijds ook gedeeld met de JWR en de RJC.

Nu het aantal MAP’s dat in 2021 georganiseerd wordt groter is dan oorspronkelijk verwacht (waarvoor hulde aan de organisaties!), heeft de CJP besloten deze mogelijke beperking voor deelname niet door te voeren. Voor de voorjagers is er dus geen beperking voor het aantal keren dat men wenst in te inschrijven voor een MAP-A proef.

De Raad van Beheer meldt dat bij er de overgang naar IT4Dogs een probleem is opgetreden bij de vermelding van de resultaten van de ECVO oogonderzoeken. Dit heeft tot gevolg dat de deelresultaten van de ECVO onderzoeken op een aantal plaatsen niet volledig worden weergegeven. Het betreft de weergave op DutchDogData van vóór 1 december 2020 en de gegevens in de downloads naar de verenigingen van ná 1 december 2020. Dit komt voort uit een migratieprobleem bij het omzetten van de gegevens.

Informatiebrief voor rasverenigingen, fokkers en hondeneigenaren.

Wat is het fijn dat we weer wat kunnen en mogen organiseren!

Als commissie exterieur zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen van de kampioensclubmatch op 12 september 2021. De locatie is Opfok- en Trainingsstal De Kooihoeve, Tiendweg 8 in Rhenoy.

Op de ALV d.d. 15 mei jl. hebben de leden met 31 stemmen voor, 1 tegen en 11 geen mening ingestemd met het definitief uitschrijven van een lid/fokker. In de bestuursvergadering van 19 april jl. heeft het bestuur besloten 1 jaar schorsing op te leggen op een lid dat niet heeft gefokt conform het verenigingsfokreglement.

6 juni 2021

Exfoliatieve Cutaneous Lupus Erythematosus (ECLE) is een chronische progressieve aandoening, dat zich kenmerkt door schilfering en korstvorming op de huid. De aandoening is ontdekt bij Duitse Staande Kortharen, waarbij is vastgesteld dat de ziekte autosomaal recessief vererft. Onlangs is de ziekte ook vastgesteld bij de Vizsla.

Wageningen Universiteit heeft twee Groningse vossen onderzocht die neurologische verschijnselen vertoonden. Beide dieren bleken besmet met het vogelgriepvirus (H5N1). Ze liepen waarschijnlijk vogelgriep op door het eten van kadavers van besmette dieren.

4 juni 2021

Als vervolg op de algemene ledenvergadering van 15 mei jl. waarin de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement in stemming zijn gebracht, vindt er op 10 juni a.s. een 2e algemene ledenvergadering plaat. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan artikel 11.3 van de huidige statuten. De leden hebben via hun email een uitnodiging ontvangen. 

 

4 mei 2021

Zoals reeds eerder aangegeven in de Vizsla Varia hebben we besloten om de Algemene ledenvergadering van 15 mei a.s. online te houden. Deze zal plaatsvinden in de middaguren en wordt voorafgegaan door een presentatie van Marjoleine Roosendaal met als titel:" Omgaan met ziektes in gesloten populaties".

Nadere informatie omtrent de tijdsplanning, het inloggen bij de vergadering, de werkwijze daarbij en de agenda voor de ALV wordt uiterlijk op 6 mei a.s. aan de leden per mail verzonden.

23-4-2021

Na wat opstartproblemen met  onze poll, kunnen we nu de uitkomst van de stemming delen. Maar liefst 273 leden hebben de poll ingevuld. Dat is op een ledentotaal van 745 afgerond een respons van 37%. Voor ons als bestuur een teken dat deze manier om zaken voor te leggen aan de leden een goede aanvulling is op de traditionele manieren. 

21 april 2021.

Het gaat erop lijken dat de maatregelen, die genomen zijn om de Covid pandemie onder controle te krijgen, versoepeld worden. Hoewel deze versoepelingen afhankelijk zijn van de ontwikkelingen, blijven de basisregels een zeer belangrijke factor waar wij met de organisatie van de diverse activiteiten rekening moeten houden.

Met name de handhaving van de basisregels is een zodanige bepalende factor, waardoor we nu al hebben besloten om de JBT van 2 mei, de workshop veldwerk van 22 mei en ook de Jubileum Vizsladag van 29 mei te annuleren. Deze activiteiten komen gewoon te vroeg.

Subcategorieën