user_mobilelogo

12 april 2021 Bij de verzending van de poll op 6 april j.l. is er, zoals reeds eerder aangegeven, het een en ander misgegaan bij onze provider waardoor waarschijnlijk een groot deel van onze leden geen mail heeft ontvangen.Het systeem kon de verzending blijkbaar niet aan.

Helaas is in de logboeken van one.com niet terug te vinden, wie geen mail heeft ontvangen. Inmiddels hebben we een 150 tal ingevulde formulieren terug ontvangen, maar dan blijven er nog ruim 550 over die nog niet gereageerd hebben. Zoals bij iedere stemming, zelfs bij de recente 2e kamer verkiezingen, zal niet iedereen zijn stem uitbrengen, maar daar gaan we niet vanuit.Die leden die gemeld hadden dat ze geen mail hebben ontvangen, hebben doorgaans opnieuw de mail ontvangen.

Aangezien niet ieder lid de poll heeft ontvangen en dit gemeld heeft, zullen we in de komende 24 uur de leden die nog niet gereageerd hebben een herinneringsmail sturen met dezelfde identieke link die eerder aan hen gekoppeld was. Voor deze verzending nemen we dus langer de tijd om opnieuw problemen met de provider te voorkomen. Verder verschuiven we de uiterste datum om de ingevulde poll te versturen naar maandag 19 april a.s.

Hopelijk kunnen we hiermee de “kink” herstellen. Zijn er toch leden die komende woensdag nog geen mail hebben ontvangen meldt dit dan bij voorkeur op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De verzending van de mail vanaf de website is goed gegaan, alleen zit er ergens een kleine kink in de kabel bij one.com (de provider)waardoor waarschijnlijk een beperkt aantal leden nog geen mail heeft ontvangen. Dat zijn we nu aan het uitzoeken. Ook hebben sommige leden meerdere mailtjes ontvangen echter met dezelfde link, er kan echter maar 1 keer gestemd worden met deze link. Heb je geen mail ontvangen, stuur even een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ik hou bij om wie het gaat. Hopelijk kunnen we er snel voor zorgen dat je dan alsnog de betreffende mail ontvangt.

Vandaag, 6 april 2021, ontvangen alle leden een mail van het bestuur, als vervolg op de poll van 22 februari j.l.  Hierin wordt je opnieuw uitgenodigd om je stem uit te brengen. 

Heb jij op 7 april nog geen mail van het bestuur ontvangen? Dan hebben we waarschijnlijk niet jouw huidige emailadres. Laat het ons weten. Stuur een mailtje aan de ledenadministratie, zodat we kunnen regelen dat jij alsnog de poll ontvangt.

De Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden heeft bekendgemaakt dat zij naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart en de hierin verkondigde verlengde lockdown tot 20 april, heeft besloten alle veldwedstrijden voor het voorjaar 2021 te annuleren. De Jeugd-Veldwedstrijd van de NVHSH Vizsla van 15 april gaat dus niet door. De inschrijving voor deze en andere veldwedstrijden stond nog niet open.

Ook de OWT’s en SWT’s van april 2021 komen te vervallen of worden, in overleg met de organiserende verenigingen, doorgeschoven naar een nieuwe datum. De inschrijving voor deze evenementen blijft vooralsnog geblokkeerd. Orweja zal daar een beslissing over nemen na de persconferentie van 13 april.

Vorig jaar tijdens onze jubileum Vizsla-dag zouden we de eerste jonge honden keuring houden. Sinds we de plannen van een jonge honden keuring/nestkeuring bekend hebben gemaakt, stromen de aanmeldingen binnen. Inmiddels hebben we de magische grens van 100 honden bereikt.

Op 1 maart jl. heeft tot onze spijt onze voorzitter Peggy van den Crommenacker haar voorzittershamer neergelegd. Peggy is gestart als secretaris en heeft in die periode er voor gezorgd dat er meer overzicht en structuur kwam. Maar ze had nog meer verbeterideeën en heeft zich daarom in 2018 verkiesbaar gesteld als voorzitter. 

De Raad van Beheer gaat stambomen uitgeven met een Groen Vinkje.

Dat Groene Vinkje komt op de stamboom van pups die gefokt zijn volgens de regels van de rasverenigingen. De meeste rasverenigingen stellen namelijk extra eisen aan de ouderdieren waar een nestje mee gefokt gaat worden. De Raad heeft de extra regels van de eerste 100 rassen opgenomen in de Normenmatrix. Het gaat om regels over gezondheidsonderzoeken en welzijn. Vanaf dekdatum 1 mei gaat de Raad controleren of pups van die rassen voldoen aan de Normenmatrix.

Voor de beide Vizsla-rassen zijn de extra eisen van ons Verenigingsfokreglement nog niet opgenomen in de Normenmatrix. Zij zitten dus nog niet bij die eerste 100 rassen. Bij een volgende update van de Normenmatrix zullen ze wel worden opgenomen.

Meer lezen? Zie Normenmatrix per Ras en Stamboom met Groen Vinkje op de site van de Raad van Beheer.

Groen Vinkje

We hebben de ALV-poll van 22 februari absoluut ter goeder trouw aan de leden verstuurd. Deze stap hebben we gedwongen door de Covid pandemie genomen, in het belang van de vereniging. We gingen er hierbij met onze kennis vanuit dat dit een goede manier was. 

We werden er echter door een lid op gewezen dat deze wijze van versturen fraudegevoelig was en dat hij inderdaad meerdere malen de poll had kunnen invullen vanaf verschillende IP adressen. Hiermee zou de uitslag beïnvloed kunnen worden.

Aangezien hierdoor inderdaad fraude werd gepleegd hebben we, na juridisch advies ingewonnen te hebben, het besluit genomen om deze poll ongeldig te verklaren. Dat neemt niet weg dat we er vanuit gaan dat het merendeel van de ingevulde polls toch de mening van de leden vertegenwoordigt en dat we deze mee zullen nemen in onze overwegingen om het een en ander opnieuw in stemming te brengen op de  komende ALV van 15 mei. Hierbij behoort het online houden van deze vergadering zeker nog tot de mogelijkheden. 

Het opnieuw versturen van een poll die dusdanig beveiligd is dat hij slechts 1 keer ingevuld kan worden, zou inhouden dat voor ieder lid een eigen link gemaakt moet worden die dan in een afzonderlijke mail verstuurd moet worden. Dit kost ontzettend veel tijd en energie en dat zou betekenen dat we wederom een beroep op de leden zouden moeten doen om de poll in te vullen. Dat heeft niet de voorkeur.

Het bestuur

Bedankt

Woensdag heb ik -uiteraard digitaal- afscheid genomen van mijn mede-bestuursleden en virtueel de voorzittershamer overgedragen. Daarbij heb ik het bestuur bedankt voor de goede samenwerking. We hebben samen veel werk verzet. Ik bedank ook al die leden die zich in een van de werkgroepen inzetten. Ik hoop dat ik binnenkort de echte voorzittershamer aan mijn opvolger kan overhandigen. Tot dan alvast: veel succes!

Peggy van den Crommenacker

bestuurvizsla

Samen tegen de broodfokkers

 

Fokkerslijst

Als lid van de vereniging ben je verplicht je te houden aan het Verenigings-Fokreglement (VFR). Als je jouw reu of teef inzet voor de fokkerij moet de combinatie voldoen aan de eisen in het VFR. 

Maar wat nog niet iedereen lijkt te weten is dat alle leden die willen fokken, vermeld kunnen worden op de website van de NVHSH 'Vizsla'.

Subcategorieën