user_mobilelogo

Dier&Recht heeft een meldpunt geopend waar eigenaren een rashond met epilepsie kunnen registreren. Doel van het meldpunt is het aantal honden dat aan epilepsie lijdt sterk terug te dringen. 

De vereniging is ook actief op social media! Ben je lid van de vereniging? Dan kun je lid worden van onze Facebookgroep. Ook kun je ons volgen op Instagram. Heb je een leuke foto die we op onze Instagram-pagina mogen delen? Tag ons dan, gebruik de hashtag #vizslavereniging of stuur ons een foto via een DM. 

UIteindelijk hebben onze oproepen er toe geleid dat  2 leden zich hebben aangemeld om zich verkiesbaar te willen stellen op de BALV van 23 oktober a.s., waarvan 1 voor de functie van voorzitter en de ander als bestuurslid met als taakgebied het secretarisschap. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee!

Nadere informatie volgt binnenkort.

Het bestuur

 

In de nieuwsbrief van 31 augustus j.l. hebben we een oproep gedaan voor een nieuwe voorzitter en een secretaris.

Helaas is er tot op heden geen enkele reactie binnengekomen!

Vandaar deze hernieuwde poging. De vereniging kan nu eenmaal niet blijven draaien zonder een voltallig bestuur!

 

Natuurlijk moet je wel dusdanig gek zijn van de Vizsla dat jij je steentje wilt gaan bijdragen aan het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het besturen van de vereniging gaat doorgaans vrij soepel doordat we een aantal commissies hebben die een groot deel van de activiteiten voor hun rekening nemen. Als bestuursleden houden we ons in 1e instantie bezig met de grote lijnen, behartiging van de belangen van ons prachtige ras, beleid voor de toekomst, ondersteuning waar nodig en evaluatie/ bijstelling achteraf. 

 

Wij pretenderen niet dat wij alwetend zijn, van sommige zaken weten wij heel veel. 

We zijn ook gewoon Vizslaliefhebbers die vrijwillig hun stinkende best doen om ieder lid van de vereniging leuke informatie en activiteiten aan te kunen bieden. 

Het besturen van de vereniging is doorgaans leuk, af en toe ontstaat er een discussie.

Dat moet ook kunnen mits er op een respectvolle manier met elkaar gecommuniceerd wordt. Uiteindelijk zijn we als bestuur degene die besluiten nemen.

 

Ieder bestuurslid kan zelf bepalen hoeveel tijd hij/zij wil besteden aan de vereniging. Natuurlijk vereist de ene functie meer tijd dan de andere. Als we er in slagen om een nieuwe voorzitter en secretaris te vinden zijn we voldoende op sterkte om tot een evenwichtige verdeling van taken te kunnen komen. Komen we toch weer terug bij het begin:

 

Voorzitter: 

Idolaat van het ras? Ben jij degene die we zoeken? Heb jij ervaring met bestuurlijke taken? Wellicht kennis en affinitieit met de kynologie? Kan jij het overzicht houden en zorgdragen voor een optimale communicatie intern en extern?  Ben jij het nieuwe gezicht van de vereniging? Sta je voor je mening? 

Natuurlijk verwachten we niet dat jij alle vragen met ja kan beantwoorden! Maar wil je er van gedachte over wisselen, dan ben je natuurlijk van harte welkom.

 

Secretaris: 

Verliefd op de Vizsla? Ben jij de as van het wiel? Ben jij meer het type dat het leuk vind om de vereniging adminstratief in goede banen te leiden? Goed in de verslaglegging? Heb jij bij voorkeur kennis van de geldende reglementen? Communicatief sterk? De beschikking over redelijk wat tijd om deze taak te kunnen vervullen?

Laat het ons weten!

 

Het is weliswaar nog geen 5 voor twaalf, maar wel half twaalf!  Zonder jullie inbreng kan het huidige resterende enthousiaste bestuur het niet alleen meer bolwerken. 

Onder de ruim 700 leden moet toch iemand te vinden zijn die zich aangesproken voelt en die aan het denken is gezet. Dus kom op en reageer!: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Jullie zijn natuurlijk altijd welkom om met ons van gedachte te wisselen. 

Eventuele kandidaten willen we uiterlijk 14 dagen voor de BALV aan de leden kenbaar maken.

 

Is een bestuurfunctie een “hondenbaan” ? Nee, een “baan” in het belang voor onze honden!

 

Nanna, Albert, André, Hans en Peter.

Helaas heeft Joke Nijhuis recent te kennen gegeven haar werkzaamheden als secretaris per direct te beëindigen en niet te wachten tot de BALV van 23 oktober a.s.,wat oorspronkelijk de bedoeling was.

 

Dit houdt in dat het resterende bestuur, naast het vertrek van Ruben Groenendijk als voorzitter per 1 oktober a.s., ook de taken van secretaris moet waarnemen.

We beschikken weliswaar nog over het minimaal vereiste aantal bestuursleden, maar hopen op de komende BALV weer een voorzitter te kunnen verkiezen en daarnaast een bestuurslid die de taak van secretaris op zich kan nemen. Al met al geen ideale situatie, maar we kunnen nu even niet anders.

 

U kunt zich voorstellen dat het vinden van één of meerdere geschikte kandidaten nog de nodige voeten in de aarde heeft. 

We hebben tot op heden op de oproep nog geen reactie ontvangen. 

Heeft u interesse en wilt u nadere informatie stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Daarom hebben we er voor gekozen om de huidige situatie tijdelijk te accepteren en als bestuur gezamenlijk het secretariaat waar te nemen.

Albert Boevé fungeert per 1 oktober tot aan de BALV als interim voorzitter. 

Het Algemeen correspondentie is tijdelijk gewijzigd naar Exloostraat 133, 2545 XR Den Haag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur

Epilepsie is een hele nare aandoening, zowel voor de hond als voor de eigenaar. Ook bij de Vizsla komt epilepsie wel eens voor. Maar wat is epilepsie precies en wat moet je doen als je hond een epilepsie-aanval heeft? Je leest het hier

Op zaterdag 16 oktober a.s. organiseert de ORWEJA weer een MAP (Meervoudige Apporteerproef) in Haaften. Wil je meedoen? Schrijf je dan nu in! Er kan zowel voor de A- als de B-proeven worden ingeschreven. Omdat er al veel honden zijn aangemeld voor de A-proeven, zijn vooral honden op B-niveau zeer welkom.

Niet alleen onze eigen vereniging is aanwezig. Ook de Continentale staande Hondenvereniging, de Cesky Fousek Vereniging Nederland, de Epagneul Breton Club Nederland en de Nederlandse Vereniging Korthals Griffonclub zijn van de partij. Hopelijk tot ziens in Haaften!

18 augustus 2021

Het bestuur heeft op de algemene ledenvergaderingen van 15 mei en 10 juni 2021 een aantal wijzigingsvoorstellen (deels op verzoek van de leden) van het verenigingsfokreglement (VFR) voorgelegd aan de leden. De leden hebben met meerderheid ingestemd met de wijzigingsvoorstellen, met uitzondering van artikel 2.8 Dubbeldekkingen "De Eigenaar van een teef mag zijn teef door één extra reu laten dekken. Op deze tweede reu zijn eveneens de fokregels 2.1 t/m 2.7 van toepassing". Een aantal van deze wijzigingsvoorstellen komen ook nog ter sprake op het geplande fokkersoverleg op 27 november a.s. Voor het nieuwe VFR, zie link.  De volgende wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen. 

In geval niet meer honden zijn ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, worden alle honden geplaatst. In geval meer honden zijn ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, zal plaatsing geschieden volgens het door ORWEJA voorgeschreven lotingssysteem.

9 augustus 2021

De resultaten van de Internationale Pinkstershow te Gorinchem d.d. 8 augustus jl., zijn in te zien onder showuitslagen.

Via deze link kunt u het laatste nieuws van de Raad van Beheer van juli 2021 lezen.

Subcategorieën