user_mobilelogo

Vandaag, 6 april 2021, ontvangen alle leden een mail van het bestuur, als vervolg op de poll van 22 februari j.l.  Hierin wordt je opnieuw uitgenodigd om je stem uit te brengen. 

Heb jij op 7 april nog geen mail van het bestuur ontvangen? Dan hebben we waarschijnlijk niet jouw huidige emailadres. Laat het ons weten. Stuur een mailtje aan de ledenadministratie, zodat we kunnen regelen dat jij alsnog de poll ontvangt.

De Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden heeft bekendgemaakt dat zij naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart en de hierin verkondigde verlengde lockdown tot 20 april, heeft besloten alle veldwedstrijden voor het voorjaar 2021 te annuleren. De Jeugd-Veldwedstrijd van de NVHSH Vizsla van 15 april gaat dus niet door. De inschrijving voor deze en andere veldwedstrijden stond nog niet open.

Ook de OWT’s en SWT’s van april 2021 komen te vervallen of worden, in overleg met de organiserende verenigingen, doorgeschoven naar een nieuwe datum. De inschrijving voor deze evenementen blijft vooralsnog geblokkeerd. Orweja zal daar een beslissing over nemen na de persconferentie van 13 april.

De vastgestelde notulen van de bestuursvergadering op 18 januari jl. zijn in te zien via notulen

Vorig jaar tijdens onze jubileum Vizsla-dag zouden we de eerste jonge honden keuring houden. Sinds we de plannen van een jonge honden keuring/nestkeuring bekend hebben gemaakt, stromen de aanmeldingen binnen. Inmiddels hebben we de magische grens van 100 honden bereikt.

Op 1 maart jl. heeft tot onze spijt onze voorzitter Peggy van den Crommenacker haar voorzittershamer neergelegd. Peggy is gestart als secretaris en heeft in die periode er voor gezorgd dat er meer overzicht en structuur kwam. Maar ze had nog meer verbeterideeën en heeft zich daarom in 2018 verkiesbaar gesteld als voorzitter. 

25 april 2021

Namens de werkgroep Veldwedatrijden en -trainingen.

Hierbij willen wij de 22e Magyar Vizsla Europacup 2021 opnieuw onder de aandacht brengen. Deze wordt gehouden in Slany, Tsjechie. 

Lees hier meer over het aanmelden als je geselecteerd wilt worden voor deelname:  Europacup (magyar-vizsla.nl)

Lees hier de informatie van de Tsjechische organisatie: XXII. CACIT Magyar Vizsla European Cup 2021 | Facebook

De aanmeldingsperiode sluit op 31 mei.

Europacup 2021

De Raad van Beheer gaat stambomen uitgeven met een Groen Vinkje.

Dat Groene Vinkje komt op de stamboom van pups die gefokt zijn volgens de regels van de rasverenigingen. De meeste rasverenigingen stellen namelijk extra eisen aan de ouderdieren waar een nestje mee gefokt gaat worden. De Raad heeft de extra regels van de eerste 100 rassen opgenomen in de Normenmatrix. Het gaat om regels over gezondheidsonderzoeken en welzijn. Vanaf dekdatum 1 mei gaat de Raad controleren of pups van die rassen voldoen aan de Normenmatrix.

Voor de beide Vizsla-rassen zijn de extra eisen van ons Verenigingsfokreglement nog niet opgenomen in de Normenmatrix. Zij zitten dus nog niet bij die eerste 100 rassen. Bij een volgende update van de Normenmatrix zullen ze wel worden opgenomen.

Meer lezen? Zie Normenmatrix per Ras en Stamboom met Groen Vinkje op de site van de Raad van Beheer.

Groen Vinkje

Inmiddels zijn er zoveel aanmeldingen voor de workshop veldwerk voor beginners op 22 mei, dat de dag is volgeboekt. Nieuwe aanmeldingen worden op de reservelijst geplaatst. 

Gisteren, 7 maart, heeft er voor de 3e keer een fokgeschiktheidskeuring plaats gevonden. Door gebruik te maken van de dispensatiemogelijkheid in het verenigingsfokreglement heeft het bestuur ingestemd met een fokgeschikheidskeuring. Alle 5 ingeschreven honden zijn fokgeschikt bevonden. Voor de resultaten zie verder onder showuitslagen. 

We hebben de ALV-poll van 22 februari absoluut ter goeder trouw aan de leden verstuurd. Deze stap hebben we gedwongen door de Covid pandemie genomen, in het belang van de vereniging. We gingen er hierbij met onze kennis vanuit dat dit een goede manier was. 

We werden er echter door een lid op gewezen dat deze wijze van versturen fraudegevoelig was en dat hij inderdaad meerdere malen de poll had kunnen invullen vanaf verschillende IP adressen. Hiermee zou de uitslag beïnvloed kunnen worden.

Aangezien hierdoor inderdaad fraude werd gepleegd hebben we, na juridisch advies ingewonnen te hebben, het besluit genomen om deze poll ongeldig te verklaren. Dat neemt niet weg dat we er vanuit gaan dat het merendeel van de ingevulde polls toch de mening van de leden vertegenwoordigt en dat we deze mee zullen nemen in onze overwegingen om het een en ander opnieuw in stemming te brengen op de  komende ALV van 15 mei. Hierbij behoort het online houden van deze vergadering zeker nog tot de mogelijkheden. 

Het opnieuw versturen van een poll die dusdanig beveiligd is dat hij slechts 1 keer ingevuld kan worden, zou inhouden dat voor ieder lid een eigen link gemaakt moet worden die dan in een afzonderlijke mail verstuurd moet worden. Dit kost ontzettend veel tijd en energie en dat zou betekenen dat we wederom een beroep op de leden zouden moeten doen om de poll in te vullen. Dat heeft niet de voorkeur.

Het bestuur

Subcategories

Privacyverklaring