user_mobilelogo

Vorig jaar konden we twee keer de JBT organiseren. De bedoeling is dat we dat in 2022 ook weer gaan doen. Hiervoor hebben we al twee dagen vastgelegd: zaterdag 9 april en maandag 22 augustus op De Waltakke in Lochem. De bedoeling is dat op 9 april ook een fokgeschiktheidskeuring plaatsvindt.

Vanwege de Corona-maatregelen hebben diverse showorganisaties in binnen- en buitenland moeten besluiten hun shows af te lasten. 
 
Wellicht komen sommige van onze leden dan in de knel om aan de exterieur-eisen in het VFR te kunnen voldoen. Weliswaar organiseren we 9 april 2022
een JBT met daaraan gekoppeld een fokgeschiktheidskeuring, maar dat is misschien voor sommige te laat.
 
Daarom willen we inventariseren hoe groot de behoefte is om op korte termijn een fokgeschiktheidskeuring te organiseren, natuurlijk Cornona-proof.
Heeft u serieuze interesse? Stuur dan even een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voldoende belangstelling gaan we kijken of het haalbaar is en komen we 
er op terug met nadere informatie.
 
Het bestuur

Onze statuten en het daaraan gekoppelde huishoudelijk reglement zijn per 18 december vernieuwd. Een dag eerder, op vrijdag 17 december, zijn ze bij de notaris gepasseerd. De vernieuwde documenten zijn vanaf nu op onze website te vinden.

Op vrijdag 10 december hebben we via social media vernomen dat de Raad van Beheer (RvB) een tweede Vizsla vereniging heeft erkend: de Magyar Vizsla Fokkersvereniging Nederland. De praktijk wijst uit dat er meerdere rasverenigingen binnen de RvB naast elkaar kunnen bestaan, maar in onze ogen is dat met deze nieuwe vereniging helaas niet het geval. We lichten graag toe waarom en we informeren jullie over onze eventuele vervolgstappen.

De laatste jaren is het aantal honden in Nederland sterk toegenomen. Dat zorgt ook voor een toegenomen vraag naar medische zorg door dierenartsen voor honden. De Raad van Beheer wil graag weten hoe met name de fokkers en eigenaren van rashonden deze medische zorg ervaren. Ook wil de RvB graag horen of dit van invloed is op het houden van honden en de fokkerij. 

Klik hier om naar de enquête te gaan. Invullen kan tot 19 november.

Van 24 tot en met 27 september is in Tsjechië de Europa Cup voor de Vizsla geweest. Dit is een internationale tweedaagse veldwedstrijd met teams uit heel Europa. Dit jaar waren er 14 teams uit 11 landen. Er was ook een Derby veldwedstrijd voor jonge honden. Het waren fantastische dagen met mooi hondenwerk, ruime en mooie velden en ruim voldoende wild. Ook de organisatie door het gastland Tsjechië was echt perfect. Verder waren er ook nog eens mooie resultaten van het Nederlandse Team. Dit alles maakte deze Europa Cup tot eentje om te herinneren.

Er is per 23 oktober een nieuwe start gemaakt met een nieuw bestuur. We hebben met veel plezier een eerste vergadering gehad. In de weg omhoog worden we helaas nog wel geconfronteerd met een tweetal bestuursleden dat om verschillende redenen er mee moet stoppen. Daarom zijn we op zoek naar versterking!

Het is een prachtige, frisse maar zonnige ochtend als ik het dorp Gendt nader. “Gendt met dt”, wordt mij door een hulpvaardig bestuurslid nog toegevoegd voordat ik afreis. Men sluit blijkbaar niet uit mij uit Vlaanderen te moeten repatriëren. Opgegroeid in Nijmegen ken ik het dorp. Het is weliswaar bijna 60 jaar geleden dat ik als jongen hier geregeld kwam, maar ik herken de weidsheid van het rivierenlandschap, doorsneden met sloten en met hier en daar nog zelfs een bongerd met hoogstambomen. Vandaag heeft de herfst het landschap opgesierd in ontelbare tinten rood en bruin. Op de achterbank ligt een kleurige bos Vizsla verenigingsbloemen zonnig uit te kijken naar z’n eindbestemming. Ik heb het voorrecht Ingeborg Thoben-Platteeuw deze bloemen te bezorgen, omdat ze samen met haar Vizsla teefje Abhy een unieke prestatie heeft geleverd; een 11de plaats op de Nimrod 2021. Ik heb haar maar even van te voren gebeld met de vraag of ik haar namens het bestuur en daarmee de leden van de vereniging thuis bloemen mag bezorgen. Ik ben welkom.

23 oktober 2021

Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van hedenmiddag is Wim van Vierssen verkozen tot voorzitter. Nicole Slagmolen en Michael Pallesen als bestuurslid. NIcole gaat de functie van secretaris vervullen en Michael neemt de commissie Veldwerk onder zijn hoede. Hiermee is het bestuur weer voltallig.

 

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij. 

Onze vereniging houdt op zaterdag 23 oktober a.s. om 13.00 uur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV). Het doel van de vergadering is om weer de beschikking te krijgen over een voltallig bestuur, nadat Ruben Groenendijk en Joke Nijhuis onlangs de functie van respectievelijk voorzitter en secretaris tussentijds hebben neergelegd.

Subcategorieën